เอ็นจีเทค บริการ

วางระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ Networks Solutions,Hotspot, Fiber Optic ,Server , Backup Solutions , NAS Storage , Firewall , VPN *งานออกแบบและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV Security Systems, NVR ,DVR , IP Camera , Server Video Recorder , *บริการดูแลปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆสำหรับองค์กรแบบรายครั้ง/รายเดือน/รายปี Maintenance Service Agreement (MA),IT Outsource ,IT Helpdesk TEL. 097-179-7956 หรือ 091-715-5255 Line Id: gatu2520

กล้องวงจรปิดเชียงใหม่,ระบบเน็ตเวิร์ค,ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ,CCTV,Network,Computer,Access Control

History

Ng-Tech Service : Was formed of technology with skill of business and consulting. Each expertise in term of Networks and System. Which enterprise company need very support team to deliver technology solution and good consulting with best quality to support their business grow.

Mission

“To provide technology with highly functional, streamlined, and cost-effective network/system technologies that have dramatically improved efficiency, decreased expenses, and optimized data integrity and safely as same as Enterprise with reasonable cost.”

Ng-Tech งานบริการ/Scope of Service
1. งานวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
2. งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV Systems)
3. งานระบบบันทึกเวลาทำงาน และ ระบบเปิดปิดประตู (Access Control Systems)
4. งานออกแบบระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการด้านเครือข่าย (Hotspot, Wi-Fi Systems)
5. งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร (IT Support)
6. งานระบบโทรศัพท์ภายใน (PABX)
7. งานระบบในห้อง Data Center, SERVER 
 
 

สินค้าและทักษะความรู้ (Products & Skills)

-ทางเราได้ร่วมสัมมนากับบริษัทสินค้าชั้นนำต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาติดตามสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ เสริมสร้างแนวทางและนำมาพัฒนางานด้านบริการต่อไป ซึ่งบริษัทชั้นนำต่างๆเหล่านี้ เสมือนทึมงานของเราที่ให้คำปรึกษาร่วมทดสอบหรือออกแบบร่วมกับทางเราทุกเมื่อ หากทางเราร้องของ.