เอ็นจีเทค บริการ

วางระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ Networks Solutions,Hotspot, Fiber Optic ,Server , Backup Solutions , NAS Storage , Firewall , VPN *งานออกแบบและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV Security Systems, NVR ,DVR , IP Camera , Server Video Recorder , *บริการดูแลปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆสำหรับองค์กรแบบรายครั้ง/รายเดือน/รายปี Maintenance Service Agreement (MA),IT Outsource ,IT Helpdesk TEL. 097-179-7956 หรือ 091-715-5255 Line Id: gatu2520

กล้องวงจรปิดเชียงใหม่,ระบบเน็ตเวิร์ค,ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ,CCTV,Network,Computer,Access Control

TIME&ACCESS CONTROL,SECURITY

ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ TIME&ACCESS CONTROL,SECURITY

ติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์ด้านอื่นๆ Time&Access (TA),Security System (SE) เช่น เครื่องบันทึกลงเวลาทำงาน Fingerprint / Finger Scan , ควบคุมเปิดปิดประตู Access Control , นาฬิกายาม GuardTour , เครื่องตรวจหาวัตถุอันตราย (Hand Held Metal Detector,Walkthrough,X-Ray Generator)